/ Hydraulic Shear / / Crank Press / Metal Expand Net Machine /
EJSB-E Series from 40 tons to 1000 tons, bolster plate length
form 1500mm to 6200mm
 
No. 1, Lane 582. Zhang Cao Rd., Zhang Hua City, Zhang Hua County, Taiwan, ROC.
Jeng Jih Machine Industrial Co., Ltd.
Tel: 886-4-752-5147~8/761-2147~9 Fax: 886-4-761-3766
 
E-mail: jengjih@ms17.hinet.net